Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades segons el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (679/2016) amb total lleialtat, licitud i transparència, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament d’Igualada (dins el fitxer dels equipaments cívics municipals) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a

https://ja.cat/AqQlV

Les seves dades restaran en actiu fins que sol•liciteu la baixa de les mateixes.

L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és l’Ajuntament d’Igualada i el seu Delegat de Protecció de Dades és dpd@aj-igualada.net amb el registre APDCAT.

Condicions generals d'us

L’accés al nostre intranet li permet realitzar les funcions esmentades.

En el cas que s’inscrigui en un taller o activitat, vostè està realitzant un contracte online .

Les gestions realitzades es fan en llengua catalana i s’entenen realitzades en el nostre domicili social, implicant l'acceptació de les condicions generals.

Identificació del centre

El centre està gestionat per Ajuntament d’Igualada, domiciliat a la plaça de l’Ajuntament, 1, 08700 Igualada. NIF: P0810100h

Telèfon: 938031950 (de 8 a 15 h de dilluns a divendres i de 15 a 18 h de dilluns a dijous)

Procés d’inscripció

Abans d'iniciar el procés de compra ha d'haver registrat les seves dades personals en el formulari de registre de l’aplicatiu.

Vostè és el responsable de la contrasenya generada i de la seva custòdia.

S’haurà d’acreditar amb el correu electrònic i contrasenya per tal de poder accedir a l'Intranet, on podrà fer la inscripció a l'activitat o modificar les dades, entre altres tràmits.

Un cop feta la inscripció, se li generarà un rebut de forma automàtica.

Un cop realitzada la inscripció no es retornaran els diners, llevat que l'activitat sigui anul•lada per part del Centre o sigui un dels supòsits de devolució establerts.

El Centre es reserva el dret d'anul•lar qualsevol activitat si considera que el nombre d'inscripcions és insuficient o per altres raons organitzatives.

És imprescindible la presentació del rebut perquè la devolució pugui efectuar-se.

El Centre es reserva el dret a canviar el professor, el dia, l'horari o la ubicació de l'activitat, en cas que ho consideri oportú.

El Centre no es fa responsable del material dipositat pels usuaris i participants a les activitats

Vols rebre informació?Logo del grup

Dades fiscals:
Ajuntament d'Igualada (P0810100H) | Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08700 Igualada
centre.civic@aj-igualada.net

Equipaments Municipals
CENTRE CIVIC FATIMA

Avinguda de la Pietat, 42 – 44
08700 Igualada
93 805 26 21
centre.civic@aj-igualada.net

Logo Miram Cloud